• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Curaloe. In deze disclaimer geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
De informatie die te vinden is op www.curaloe-shop.com is gratis zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder toestemming van Curaloe is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Curaloe.

Gebrekkige informatie
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typfouten vormen geen aanleiden om een overeenkomst met Curaloe te mogen claimen of te veronderstellen.